środa, 24 marca 2010

Wyrób Luksusopodobny

W przypadku tego projektu jako, że glamour jest częścią życia każdej kury, doszłyśmy do wniosku, że glamour da upust swemu istnieniu w luksusie który objawi się na 4 polach: w świecie mody, luksusowych rezydencji entre cour et jardin, świecie mediów i świecie sztuki. Te 4 światy są punktami wyjścia dla naszej wystawy.
Z powodu wyeliminowania przez kuratorki wszelkich mrocznych i brutalnych aspektów życia, wystawę Luxusowe Kury, mogą podziwiać również widzowie wrażliwi oraz wysublimowani esteci.
Nic nie zakłóca poczucia harmonii i elegancji,tak rzadkich w dzisiejszym świecie. Dzieła sztuki, starannie dobrane, prowadzą przez meandry problemów estetycznych wywodzących się już ze starożytności.
Zaspokajają potrzebę eleganckiego piękna właściwą wybitnym bel esprit, potrafiącym należycie uszanować to, co piękne.
Nieskalany świat dostatku i luksusu, gdzie nie ma miejsca na grubiaństwa,
czy potworności rażące oczy. Rzeczy wyprane z luksusu, nie mają prawa istnieć, obok zgromadzonych w galerii dzieł sztuki
z górnej półki. Kryterium to, dotyczy również person zaproszonych na wystawę. Towarzystwo posiadające złote karty członkowskie, gwarantujące wstęp. Wywodzące się z francuskiej burżuazji, bądź innej arystokracji. Cechujące się znakomitymi manierami, nigdy nie popełniające żadnego faux pas.
Ich obecność jest gwarancją najlepszej jakości. Są w stu procentach glamour, migocą ich drogocenne klejnoty, lśnią suknie i fraki, błyszczą amerykańskie uśmiechy, jak z reklam past wybielających.
Błysk w niejednym oku, będzie towarzyszył aukcji prestiżowych obrazów
z kolekcji Luxkury. Pod młotek pójdą wycenione
na miliony euro, dzieła wybitnych twórców. Licytowane eksponaty zapewnią powiew luksusu w Twoim domu.
Bez ryzyka, pełna dyskrecja i anonimowość.
Niecierpliwy stukot wypolerowanych, markowych butów (na świeżo wypastowanejpodłodze), czekających w kolejce po odzież
z najnowszej kolekcji super firmy Luxkury. Marka ta, choć istnieje od niedawna, podbiła świat mody ,
a wybitne kreacje haute couture otrzymały wiele nagród. Oprócz możliwości zakupu firmowych ubrań marki Luxkury, można zobaczyć profesjonalne zdjęcia z wybiegów oraz sesję dla magazynu Glakur, w której najbardziej dochodowe modelki pozują w kreacjach Luxkury.
Prawdziwa uczta dla oczu, zdjęcia kipią od złota i drogocennych kamieni.
Zaspokojony, nasycony zmysł wzroku może chwilę odetchnąć. Czas na dotyk.
Komfort i luksus obecny na wystawie, udzieli się każdemu i choć po części zaspokoi sny o życiu przypominającym pięciogwiazdkowy hotel.

Jednak jest jeden warunek: Nie należy wgłębiać się w treść przedstawionych prac , traktować wszystko powierzchownie
i z wrodzonym poczuciem bezmyślności. Raczej postawić na konformizm
i lenistwo umysłowe. Bowiem, w razie uważnego oglądania, analizowania w skupieniu treści i formy, może pojawić się myśl, że błysk jest pozorny. Markowa sukienka okaże się podróbką, a lśniący uśmiech maską. Nagle srebrzysta kurtyna opadnie, wszystko wyda się tandetne i kiczowate. Wymuszone i nieprawdziwe.
Spod złoceń zacznie przebijać twarda prawda o bycie.

Due to the elimination of all the gloomy and brutal aspects of Life by the curators, the Luxury
Kury exhibition can be also admired by sensitive viewers and sublime aesthetes. Nothing
disturbs the feeling of balance and elegance, so rare in today's world. The pieces of art,
carefully selected, are leading us through the meanders of aesthetic problems deriving from
the ancient times. They fulfill the need of elegant beauty characteristic to the eminent belle
esprit, who came praise beauty properly. Pristine world of affluence and luxury, where there is
no place for roughness or jarring horribleness. Things washed out of luxury have no right to
exist. Next to the sophisticated pieces of art gathered in art gallery. These criterium is also
applicable to the persons invited to the exhibition. To the people with golden cards that
guarantee entrance. People coming to the French bourgeois or other aristocracy. Hallmarking
with their manners, never making any faux pas. Their presence is a guaranty of best quality.
They are one hundred percent glamour, their precious gemstones twinkle, their dresses and
tail- coast shimmer their white American smiles shine like those from the whitening tooth-
paste commercials.
Sparkles in plenty of eyes will accompany the auction of the prestiges paintings from the
Luxkury collection. The works of outstanding authors, priced of millions of euros will fall under
the hammer. The exhibits bided will ensure you with the sense of luxury in Your home. Without
any risc, with full discretion and anonymity.
The impatient click of polished, brand named shoes( on the fleshy waxed floor), waiting in the
line for the garments from the newest collection of Luxkury super company. This brand,
however fairly new conquered the fashion world and the extraordinary haute couture outfits
won a lot of prices. Except for the possibility of purchasing the brand clothes of Luxkury, one
may also see professional shoots from the catwalks and the session Glakur magazine, in
which the most prominent models pose in the Luxkury creations. A real treats for eyes, the
photos are charming with gold and gemstones.
A satisfied, feasted eye sight can rest for a while. Its time for the touch. The comfort and luxury
present at the exhibition are contagious to everyone and to some extend satisfy the dreams
about alive resembling a five stars hotel. Still, there is one condition: one shall not explore the
content of the works exhibited, treat everything superficially and with an innate sense of
inanity. One shall rather the side on conformity and mind's indolence. As while careful examination analyzing the content and form and concentration, it may turn out that the glimmer
Is apparent. Brand dress will turn out to be a bogus, and a shining smile a mask. Suddenly, the
silver curtain will fall down, all will seen to be tawdry and corny. Stilted and unreal. From
beneath the goldblocking the rough truth about life will pierce


1 komentarz:

  1. to zdjęcie http://1.bp.blogspot.com/_mywo6BHu8x4/S6n8d3D6KhI/AAAAAAAAAso/gbaol456i6U/s1600/K+%287%29.jpg nadaje się na super pocztówkę "Pamiątka z Lichenia" :P

    OdpowiedzUsuń